Rådgivning/Policy

Rådgivning

Broberg Skogs AB erbjuder kostnadsfri rådgivning för dig som vill veta hur du praktiskt ska gå vidare med dina skogsfastighetsinnehav. Erbjudandet gäller givetvis även i samband med förvaltningsuppdrag på din skogsfastighet.

 

Skogsinnehav är något man har på lång sikt och därför är det viktigt att redan från början fundera över hur man vill förvalta sina tillgångar. En skog är aldrig statisk, den är i ständig förändring och den kolke ser till att ligga steget före med de praktiska åtgärder som förr eller senare blir aktuella.

 

Vår kostnadsfria rådgivning inbegriper såväl juridiska som skattetekniska frågor om skogsvård, avverkning och värdering av skog. Om du vill så lägger vi upp en långsiktig plan för ett uthålligt skogsbruk. Vi hjälper dig att maximera din avkastning och göra ditt ägande tryggt och överskådligt.

 

Hos Broberg Skogs AB får du alltid kompetent och saklig rådgivning. Vi är ett jordnära företag som sätter ära i att ta hand om våra kunder på ett personligt sätt. Vi anser dessutom att det finns en poäng med att alla skogsägare i landet-stora som små-är uppdaterade och driver sina innehav med optimala metoder.

 

Kontakta oss så bokar vi in en dag när vi ser över dina ägor och berättar vad vi kan göra för dig!

Råvarupolicy

 

Broberg Skogs AB ska som köpare av skogsråvara, i sin skogrbruksverksamhet, produktion och försäljning av träprodukter verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och de anställda.

 

Vi uppnår dett genom att:

 

  • Uppfylla gällande lagstiftning samt följa krav och intentioner från PEFC och FSC
  • Förvissa oss om att inköpt råvara inte härstammar från illegala avverkningar, skogar med bevarandevärden, skogar där medborgliga rättigheter kränkts, skogar med genmanipularde träd eller naturskogar som avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller oskoglig använding
  • Bedriva verksamheten och förbättringsarbete så eventuell negativ miljöpåverkan minskar
  • Anskaffa råvara till största möjliga andel från miljöanpassat, certifierat skogsbruk och verka för att denna andel ökar
  • Personalen utbildas och informeras så att de kan uppfylla innehållet i denna policy

Policy för socialt ansvarstagande

Broberg Skogs AB:s policy är att bedriva affärer i enlighet med tillämpliga lagar med hög affärsetik. Verksamheten bedrivs i enlighet med gällande praxis på arbetsmarknaden där kollektivavtalets bestämmelse utgör grunden för lverenskommelse med arbetstagare.

 

Vi samverkar och bedriver arbetsmiljöarbetet på ett sådant sätt att en god och säker arbetsmiljö uppnås för alla anställda och entreprenörer. Vi rekryterar medarbetare med god grundkompetens och personalutveckling är en viktig del i företagets personalpolitik.

 

Relationen med entreprenörer präglas av affärsmässighet och respekt för varandras respektive roller. Huvuddelen av företagets anlitade entreprenörer ska vara företag med vilka långsiktiga relationer finns. Endast entreprenörer som på ett seriöst sätt uppfyller sina åtagande mot samhålle, anställda, miljö och uppdragsgivare anlitas.

Kontakta oss

 

Broberg Skogs AB

Gränsvägen 1

680 61 Bograngen

 

Broberg Skogs AB

Gräsmarksvägen 12

Infocenter

685 34 Torsby