Våra tjänster

Skogsvård

På Broberg Skogs AB åtar vi oss att utföra och övervaka alla steg i vården av en skogsfastighet; hyggesrensning, markberedning, plantering, röjning. gallring och slutavverkning

 

Vill man få fram en högkvalitativ skog med bra slutenhet är det viktigt att skogsfastigheten förvaltas omsorgsfullt från första början.

 

Det finns inga genvägar till en frisk och lukrativ skogsfastighet och det krävs ett professionellt handhavande i alla lägen. Broberg Skogs arbetar med tålamod och förutseende för att åstadkomma bästa tänkbara resultat och därmed största möjliga avkastning.

 

Vi är ett litet och personligt företag som månar om vår kundkrets. Kort sagt-vi sköter din skog som om den vore vår egen!

Markberedning och plantering

Den viktigaste åtgärden för en skogsägare är att vårda ägorna och satsa på noggrann markberedning och nyplantering. Det är, förutom det faktiska fröet, nyckeln till framgång.

 

Det kan låta som en självklarhet, att man måste vidta föryngringsåtgärder för att det ska bli ny skog, men vissa drar sig för själva utgiften. Gör inte det. Se det som en investering och ha som mål att efter avklarad avverkning alltid gå in med markberedning och riva upp och frilägga jord. Det är den process som krävs för att frön och plantor ska kunna växa efter bästa förutsättning.

 

Broberg Skogs AB har egen personal för plantering och vi säljer plantor till våra kunder. Naturligt frösläpp kan ibland vara ett alternativ och i de fallen lägger vi självfallet upp en särskild plan

Röjning

När den nya skogen vuxit till sig under ~15 år behöver den röjas i två etapper. Först av kunnig personal som med hjälp av röjsåg hjälper den nya skogen att få kraft och plats att växa. Därefter är det dags för maskingallring som också måste ske med fingertoppskänsla. Vi har sagt det förut och säger det igen-det finns inga genvägar till en frisk och länsam skog-den måste byggas tålmpdigt och med blicken långt in i framtiden!

Avverkning

Vid gallring och slutavverkning använder vi oss av moderna maskiner som sköts av rutinerade och välutbildade maskinförare. Det sista kan låta som en självklarhet men vi poängterar det gärna lite extra. Det spelar ingen roll vilken utrustning du använder om personlen inte arbetar noggrant och ansvarsfullt.

 

Vi värderar ekologi och miljö och ser till att det ser bra ut efter en avverkning. De maskiner vi använder oss av är skonsamma mot marken och har ett lågt marktryck. Avverkningarna utförs som avverkningsuppdrag till fasta eller rörliga priser.

 

Skogsmiljöer är känsliga och kräver att maskinförarna litar lika mycket till sig egen förmåga som till tekniken. Våra mskiner är utrustade med datorstyrd värdeaptering och färgmärkning vilket garanterar att man får ut det maximala värdet av trädet samt att man enkelt kan skilja på olika sortiment.

Kontakta oss

 

Broberg Skogs AB

Gränsvägen 1

680 61 Bograngen

 

Broberg Skogs AB

Gräsmarksvägen 12

Infocenter

685 34 Torsby